Referencearkitektur for brugerstyring

Den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring  er udarbejdet af en tværoffentlige faglig referencegruppe med repræsentanter fra Styrelsen for It og Læring, WAYF-sekretariatet, Miljøportalen, Erhvervsstyrelsen, KOMBIT, Sundhedsdatastyrelsen, SKAT, ATP, KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen. 

Målet er, at referencearkitekturen skal fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af brugerstyringsløsninger generelt i den offentlige sektor. 

I forbindelse med udarbejdelse af referencearkitekturen er der også blevet udarbejdet en strategi for brugerstyring. Strategien for brugerstyring fastsætter rammerne for, hvordan offentlige myndigheder skal arbejde med brugerstyring og refererer til referencearkitektur for brugerstyring.

Klik her for at se referencearkitekturen (pdf) 

Klik her for at se strategien (pdf)