Arkitekturvision

Den fælles arkitektur for digitalisering skal på sikker vis understøtte tværgående processer og effektiv deling af data på tværs af myndigheder samt mellem den offentlige og den private sektor.

Målet er, at borgerne og virksomhederne oplever en service, der er effektiv, sammenhængende, transparent og målrettet den enkeltes behov samt understøtter innovation, vækst og udvikling i samfundet.

Visionen udmøntes i otte arkitektur-principper:


1. Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer
2. Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet
3. Arkitektur og regulering understøtter hinanden
4. Sikkerhed, privatliv og tillid sikres
5. Processer optimeres på tværs
6. Gode data deles og genbruges
7. It-løsninger samarbejder effektivt
8. Data og services leveres driftssikkert

Principperne konkretiseres i form af arkitekturregler, som digitaliseringsprojekterne skal bruge til udformningen af digitale løsninger, der skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor for borgere og virksomheder. Arkitekturreglerne operationaliseres med fælles metoder og sprog for arkitekturarbejdet, fælles referencearkitekturer og byggeblokke, standarder og krav samt fælles løsninger.