Tekniske årsager til replanlægningen af grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet blev startet i 2012 og var planlagt til at slutte medio 2017. På grund af en række tekniske udfordringer blev grunddataprogrammet i oktober 2016 replanlagt, så det forventes afsluttet medio 2018.

Grunddataprogrammet blev etableret med henblik på at forbedre de offentlige grunddataregistre og give fri adgang til grunddata om bl.a. ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer.

I Grunddataprogrammets delprogrammer om ejendomsdata (GD1) og adresser (GD2) er der gennemført meget betydelige dataforbedringer, og de forskellige registersystemer er tilpasset eller nyudviklet.  I maj 2016 startede det tværgående testforløb, og det samlede testforløb var planlagt således, at registre og services kunne være implementeret på Datafordeleren maj 2017. 

Der var dog ikke den nødvendige fremdrift i de tværgående test, idet der viste sig en række udfordringer og forsinkelser i forhold til de enkelte registre, særligt i forhold til sammenhængene mellem registrene og mellem registrene og den fælles datafordeler. Bl.a. viste det sig, at der var behov væsentlige datamodelændringer for flere registre. Der var derfor behov for en mere grundlæggende revurdering af test- og idriftsættelse, da de reviderede datamodeller krævede endnu en rekonfigurering af registrene på Datafordeleren og fornyet etablering af test- og prøvedata.

Etableringen af registrene indenfor ejendoms- og adressedata på Datafordeleren er en stor og kompleks opgave, der både indebærer store ændringer i de enkelte registre, i datagrundlaget og i snitfladerne mellem registrene. Samtidigt skal oplysningerne kunne udstilles via Datafordeleren. Det bidrager til at effektivisere sagsbehandlingen i den offentlige sektor ved at sikre høj tilgængelighed og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata.

I forbindelse med replanlægningen blev de første skridt til en mere robust tidsplan taget, hvilket er et arbejde, der har pågået siden:

  • Flere registre har fået revideret og godkendt sin datamodel. 
  • Sikkerhedsløsning mellem registrene og Datafordeleren er konsolideret 
  • Konstaterede performanceudfordringer på Datafordeleren er løst.
  • Der er etableret et fysisk testfællesskab i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, så der kan kommunikeres hurtigt mellem registre, når de tværgående tests genoptages.
Grunddatabestyrelsen prioriterer et grundigt og tilstrækkeligt testforløb og besluttede derfor at igangsætte arbejdet med at etablere en test- og implementeringsplan, der tager hensyn til forsinkelserne, sikrer en smidig overgang for anvenderne og ikke udfordrer udskrivningen af kommunale ejendomsskatter i implementeringsperioden, der beregnes i perioden fra august til januar på ESR-systemet.