Baggrund om grunddataprogrammet

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof.

Grunddataprogrammet forbedrer Danmarks digitale råstof og baner vejen for nye muligheder. Den offentlige sektor får et bedre afsæt til at blive mere effektiv i sin daglige forvaltning. Samtidig får private virksomheder som udgangspunkt muligheden for frit at hente grunddata og benytte dem til at udvikle nye, intelligente løsninger og produkter.

Det betyder, at:

  • data er standardiseret, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende.
  • kvaliteten i data løftes, og der suppleres med flere, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede.
  • data er let tilgængelig og som udgangspunkt frit kan anvendes af alle. De lægges på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, hvorfra de nemt, hurtigt og sikkert hentes.

Se en række korte film om potentialerne i grunddata

Læs daværende direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersens klumme om grunddata

Grunddataprogrammets organisering

Grunddataprogrammet er organiseret i otte delprogrammer. Der er et program for hvert af de seks forskellige dataområder: ejendomsdata, adressedata, vand- og klimadata, geodata, persondata og virksomhedsdata. Et program for selve distributionen af data: Datafordeleren. Og et for hvordan de forskellige dataområder standardiseres og kobles: Datamodellen

Læs mere om grunddata i vores pjece fra konferencen "Gode grunddata på vej"

Hvad må jeg med grunddata?

Grunddataprogrammets parter er gået sammen for at udvikle nogle gennemsigtige, brugbare og simple vilkår for brug af data. De fælles vilkår for grunddata indebærer som udgangspunkt, at den myndighed, der ejer grunddata giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • Kopieres, distribueres og offentliggøres
  • Ændres og sammensættes med andet materiale
  • Bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Der kan være knyttet specifikke vilkår til det enkelte grunddatasæt. Der er også udarbejdet skabeloner til vilkår for brug af danske offentlige data, som myndigheder kan anvende sammen med deres grunddata.

Hent vilkår/terms her