Grunddata

Den offentlige sektor har en lang tradition for at registrere oplysninger i høj kvalitet om Danmark og danskerne. Disse registreringer er digitale og ligger i store nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale virksomhedsregister(CVR) og Bygnings- og Boligregistret (BBR) – de er Danmarks digitale råstof.

Med grunddataprogrammet samles de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne under det fælles begreb grunddata. Det betyder, at data er standardiserede, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende. Relationerne mellem de forskellige grunddata er tydelige, så man fx kan se, at en person ejer et hus, som ligger på en vej. Forskellige registre er derfor kombineret.

Grunddataprogrammet replanlægges

Grunddataprogrammet bliver forsinket med ca. 1 år og forventes afsluttet i medio 2018. Den forventede afslutning af grunddataprogrammet var planlagt til medio 2017, men programmet står nu overfor en replanlægning, der udskyder programmet. Der har været en række udfordringer for arbejdet med ejendoms- og adressedata, hvilket har gjort det nødvendigt at udarbejde en ny tidsplan for grunddataprogrammet.

Som en konsekvens af replanlægningen bliver data tilgængelig på datafordeleren i en ændret kadence, men alle data med undtagelse af ejendomsdata og adressedata bliver tilgængelige i løbet af 2017.

Læs mere om replanlægningen

Bedre kvalitet

Samtidig løftes kvaliteten i grunddata, og der suppleres med flere, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Endelig gøres grunddata let tilgængelige og kan som udgangspunkt frit anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere. De lægges på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, hvorfra de nemt, hurtigt og sikkert hentes med respekt for personfølsomme oplysninger.

Nye muligheder

Grunddataprogrammet baner dermed vejen for nye muligheder. Det giver den offentlige sektor et bedre afsæt til at blive mere effektiv i sin daglige forvaltning. I kommuner, regioner og staten kan grunddataprogrammet således bidrage med effektiviseringsgevinster for op mod en kvart milliard kroner årligt. 

Samtidig får private virksomheder som udgangspunkt muligheden for frit at hente grunddata og benytte dem til at udvikle nye, intelligente løsninger og produkter. Grunddataprogrammet kan således bidrage til besparelser og nye muligheder for vækst og innovation i den private sektor.

Læs mere på www.grunddata.dk