FORM og STORM

De fællesoffentlige referencemodeller, Forretningsreferencemodellen (FORM) og Service og teknologireferencemodellen (STORM) danner fundamentet for tværoffentligt samarbejde, og understøtter sammenhængen på tværs af den offentlige sektors it-portefølje.

Mens FORM er grundlaget for en entydig beskrivelse af det offentliges opgaver, er STORM rammen for at beskrive den underliggende teknologi.

FORM redaktionen udgiver en ny version af FORM hvert halve år, og understøtter projekter i anvendelsen af modellerne.

Referencemodellerne kan frit anvendes af offentlige og private organisationer.