Proces for attestering af indsamlingssystem

Sådan skal et indsamlingssystem attesteres.

Inden et it-system kan attesteres som indsamlingssystem, skal initiativtagerne oprette en borgerkomité og registrere initiativet hos EU-kommissionen. Det sker via registreringssiden her.

Dernæst skal it-systemet etableres og dokumenteres. Dokumentationen skal indeholde både driftsmæssige, sikkerhedsmæssige og proceduremæssige aspekter. Herefter skal der via e-mail fremsendes en såkaldt dokumentationspakke til Digitaliseringsstyrelsen på adressen i boksen til højre. Efter at Digitaliseringsstyrelsen har modtaget pakken bliver den gennemgået med det formål at konstatere, om de krævede dokumenter er til stede og formalia er overholdt.  

Når al nødvendig dokumentation er modtaget, starter den egentlige attesteringsproces hos Digitaliseringsstyrelsen. Inden for 30 dage får ansøgerne et svar, som enten er en attestering af indsamlingssystemet eller en afvisning med tilhørende begrundelse. Undervejs i processen kan Digitaliseringsstyrelsen fremsende detailspørgsmål eller bede om en egentlig inspektion af systemet eller driftsmiljøet.