EUs borgerinitiativ

EUs borgere kan gennem underskriftsindsamling opfordre EU-kommissionen til at foreslå nye love. Det kræver en million underskrifter via et online indsamlingssystem. Se her, hvordan du gør.

Med det europæiske borgerinitiativ kan én million EU-borgere fra mindst syv EU-lande opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå nye love på områder, hvor EU har beføjelse til det. Dette opnås ved at indsamle støtteerklæringer, dvs. underskrifter.

Digitaliseringsstyrelsens opgave – attestering af online-indsamlingssystemer

I Danmark er det Digitaliseringsstyrelsen, som har ansvaret for at attestere det it-system, som anvendes, hvis indsamlingen af underskrifter til fordel for et borgerinitiativ foregår ved hjælp af et it-system. Attesteringen af it-systemet skal ske inden, at underskriftsindsamlingen påbegyndes. 

Formålet med attesteringen er bl.a. at sikre, at personoplysninger behandles på betryggende vis, at sikkerheden i systemet er tilstrækkelig, og at kun fysiske personer kan indgive støttetilkendegivelser. De detaljerede tekniske og sikkerhedsmæssige krav til it-systemet er angivet i gennemførelsesforordning 1179/2011.

Kommissionen stiller gratis open source-software (OCS) til rådighed for at lette processen med onlineindsamlinger. Hvis man bruger denne software, bliver dokumentationsarbejdet betydeligt lettere, da softwaren allerede opfylder funktions- og applikationskravene.

Kommissionens software kan findes her

Du kan læse mere om borgerinitiativet på EU Kommissionens hjemmeside