Sikkerhed i cloud computing

Også når man benytter cloud computing, er det vigtigt, at sikkerheden er i top. Derfor arbejder Digitaliseringsstyrelsen med forskellige aspekter af sikkerheden i cloud. 

Cloud audit og assurance initiativer

Denne rapport belyser mulighederne for adgang til sikkerhedsdokumentation i forskellige cloudløsninger. Rapporten introducerer en række af de nuværende generelle cloud audit og assurance initiativer. Med denne rapport i hånden kan kunden bedre vurdere, hvorvidt en cloudleverandør tilbyder tilstrækkelige revisionsmuligheder og sikkerhedsinformation til at opfylde kundens risikovurdering og eventuelle lovkrav.

Læs mere om rapporten på Digitalisér.dk   

Diskussionspapir om nye digitale sikkerhedsmodeller

I diskussionspapiret om nye digitale sikkerhedsmodeller tages der en første diskussion af, hvordan man kan udforme en sikkerhedsmodel med stærk privatlivsbeskyttelse samt muligheden for at rykke data ud i skyen. ­Med de nye teknologier åbnes der op for helt nye tjenester og løsninger, som ikke har været mulige tidligere.

Diskussionspapiret beskriver de grundlæggende elementer i en ny sikkerhedsmodel der:

  • Giver sikkerhed for alle parter i en transaktion (herunder brugerne).
  • Dekobler data fra brugernes fysiske identitet.
  • Er baseret på kontekstafhængige akkreditiver og transaktionsisolering.
  • Går fra et identifikationsbaseret paradigme til et valideringsorienteret paradigme.
Læs mere om diskussionspapiret og deltag i debatten på Digitalisér.dk