Cloud computing i Norden

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Nordisk Ministerråd sat fokus på en række best pratice cases, hvor offentlige myndigheder på tværs af Norden har brugt cloud computing.

Der er et stort potentiale i at udnytte cloud computing i den offentlige sektor i Norden. Digitaliseringsstyrelsen og Nordisk Ministerråd har set på en række best pratice cases, hvor offentlige myndigheder på tværs af Norden har brugt cloud computing.

Den offentlige sektor i Norden er på baggrund af den økonomiske krise presset på budgetterne, og der er behov for at effektivisere og udvikle brugen af it. Cloud computing giver konkrete muligheder for at spare penge på drift og vedligeholdelse af it.

Derudover giver cloud computing mulighed for at øge fleksibiliteten inden for it, og det giver mulighed for innovation og vækst. Endelig kan brugen af cloud computing reducere strømforbruget i serverrummet.

Det uformelle forum for it-direktører under Nordisk Ministerråd har fået udarbejdet fire film med eksempler på, hvordan en række offentlige myndigheder på tværs af Norden har benyttet cloud computing. Formålet er at skabe inspiration og anspore andre til at gå i gang med at udnytte potentialet.

Læs mere og se filmene på norden.org/cloudcomputing