Kulegravning af regulering og styring skal give tid til kerneopgaven

Der skal være tid til kerneopgaven på de store velfærdsområder. Som en del af regeringens sammenhængsreform gennemgår en projektenhed i Digitaliseringsstyrelsen den samlede regulering på en række velfærdsområder for at skabe overblik over unødige regler og dokumentationskrav.

Den regulering, der styrer arbejdet på de store velfærdsområder, er udarbejdet over mange år. Skiftende regeringer har løbende udbygget lovgivningen med nye krav og prioriteter. Dertil kommer, at der lokalt også kan være særlige forhold, der prioriteres, med fx lokale regler og tilrettelæggelse af arbejdet.

Som en del af Sammenhængsreformen vil regeringen give medarbejdere mere tid til at løse kerneopgaverne på de store velfærdsområder og sørge for, at der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer.

Regeringen har derfor besluttet, at afdække hvad der optager medarbejdernes tid, og om unødigt bureaukrati bunder i fx tværgående lovgivning, sektorlovgivning, kommunale regler eller arbejdstilrettelæggelsen lokalt. Arbejdet gennemføres i samarbejde med udvalgte kommuner. Den systematiske gennemgang af lovgivningen og arbejdet på velfærdsområderne – kulegravningerne – gennemføres først på dagtilbudsområdet og ældreområdet. Herefter fortsætter arbejdet på andre velfærdsområder.

Fakta om kulegravning af ældre- og dagtilbudsområdet

  • 12 kommuner deltager.
  • Der gennemføres besøg på 50-60 institutioner på hvert af de to områder.
  • Interviews, surveys og observationer skal give overblik over unødig regulering og dokumentationskrav.

Kulegravningerne gennemføres – med bistand fra eksterne konsulenter – af en projektenhed, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen med deltagelse af relevante parter i 2017 og 2018. 

I boksen til højre findes kommissorium for kulegravning af henholdsvis ældre- og dagtilbudsområdet.