Statslig enhed for digitaliseringsklar lovgivning

Der nedsættes en særskilt statslig enhed, som skal følge op på, om implementeringskonsekvenser bliver tilstrækkeligt belyst, og om lovgivningen bliver digitaliseringsklar.

Der etableres en statslig enhed for digitaliseringsklar lovgivning, som skal følge op på, om implementeringskonsekvenser bliver tilstrækkeligt belyst, og om lovgivningen bliver digitaliseringsklar. Enheden for digitaliseringsklar lovgivning etableres primo 2018 i Finansministeriet. 

Enheden skal varetage følgende opgaver:

  • Screening af lovudkast, vurdering af implementeringskonsekvenser samt opfølgning
  • Udvikling og opdatering af vejledningsmateriale og understøttende værktøjer til vurdering af implementeringskonsekvenser
  • Vejledning til ministerier vedr. digitaliseringsklar lovgivning.