Center for systemforvaltning og sikkerhed

I center for systemforvaltning og sikkerhed driver og videreudvikler vi de fællesoffentlige løsninger som fx NemID, NemLog-in, Digital Post og borger.dk. Vi arbejder også med at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor, blandt andet ved at sætte rammerne for de statslige myndigheders informationssikkerhed.

Forvaltning af den fællesoffentlige infrastruktur

Centret har drifts- og forretningsansvaret for blandt andet NemKonto, NemHandel, NemID, NemLog-in, Digital Post, borger.dk og Digitaliser.dk. Det indebærer også løbende udvikling af vores it-systemer, så de fx kan anvendes på mobile platforme.

Vi har ansvar for at sikre en god leverandørstyring og sørge for, at driften lever op til kontraktuelle forpligtelser. Drift og forvaltning sker blandt andet gennem et tæt samarbejde med leverandører og interessenter af den fællesoffentlige infrastruktur.

I foråret 2015 blev programmet for professionalisering af systemforvaltningen igangsat. Programmet har bl.a. til mål at skabe større driftssikkerhed og gennemsigtighed i arbejdet med Digitaliseringsstyrelsens fællesoffentlige infrastruktur.

Portræt af Charlotte

"Vi har fokus på et tæt samarbejde med leverandører og myndigheder for at sikre en velfungerende og sammenhængende fællesoffentlig infrastruktur."

Kontorchef for systemforvaltning og sikkerhed, Charlotte Jacoby

Vi har ansvar for at sikre en god leverandørstyring og sørge for, at driften lever op til kontraktuelle forpligtelser. Drift og forvaltning sker blandt andet gennem et tæt samarbejde med leverandører og interessenter af den fællesoffentlige infrastruktur.

Rammesættende for informationssikkerhed i den offentlige sektor

Vi sætter rammerne for arbejdet med informationssikkerhed i den offentlige sektor og leder sammen med Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed arbejdet med en national strategi for cyber- og informationssikkerhed. 

Vi har samlet statens informationssikkerhedskoordinatorer i Statens informationssikkerhedsforum (SISF). Her følger vi arbejdet med at implementere sikkerhedsstandarden ISO27001 og sikrer, at erfaringer med sikkerhedsarbejdet bliver delt. Desuden publicerer vi informationsmateriale rettet mod statslige myndigheder og borgerne for at øge bevidstheden om informationssikkerhed.

Styring og organisering af sikkerhed i Finansministeriets koncern

I Finansministeriets koncern har vi rollen som central informationssikkerhedskoordinator. Det betyder, at vi står for at udvikle, vedligeholde og administrere koncernens sikkerhedsparadigme, herunder håndtering af beredskab og it-tilsyn.

Europæisk samarbejde om digitalisering

Som en del af Digitaliseringsstyrelsens europæiske samarbejde, deltager centret i projektet e-SENS og OpenPEPPOL. Her arbejder vi med fælles standarder og med at udvikle fælles digitale infrastrukturer i den offentlige sektor i EU. Persondataforordningen og eID-forordningen og indgår også i vores opgaveportefølje.

Hjælp til kontraktstyring og udbud

Centret har ansvaret for Digitaliseringsstyrelsens kontraktstyringsenhed, som bistår med kontraktstyring og kvalitetssikring af alle styrelsens kontrakter, fx ved indgåelse af nye kontrakter. Herudover hjælper enheden også med at gennemføre styrelsens store it-udbud, herunder procesrådgivning.

Teamleder og programleder Jette Viuf Hansen

Teamleder og programleder for programmet til professionalisering af systemforvaltningen

Per Gade

Standardisering, analyse og cloud computing

Fælles standarder sikrer blandt andet, at forskellige it-systemer kan tale sammen. I centret arbejder vi med standardisering af it-området og varetager desuden en række analyseopgaver inden for effektivisering af it-drift generelt, herunder anvendelsen af cloud computing.