Strategi for digital velfærd

Regeringen, KL og Danske Regioner står bag den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd (2013-2020). Strategien skal sætte fart på brugen af teknologi og digitalisering på de store velfærdsområder.

Med Strategi for digital velfærd skal effektive digitale velfærdsløsninger hurtigere gøres til standard. Ikke undtagelser.   

Hent Strategi for digital velfærd (pdf).

I 2020 skal innovative og effektive digitale løsninger indgå naturligt i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Det vil sige, at velfærden fremover i højere grad vil blive leveret ved hjælp af digitale og teknologisk løsninger. Det skal skabe en lettere hverdag for borgerne – og mere sammenhængende, effektiv offentlig service.

De digitale løsninger og teknologier, vi ved virker, skal udbredes langt hurtigere. Og vi skal løbende blive klogere på, hvad der virker. Dermed kan vi løse de offentlige opgaver smartere, bedre og billigere – så der bliver råd til at udvikle og fremtidssikre velfærden.

Mål og initiativer

Strategien består af syv fokusområder, hvert med et antal initiativer.

Læs mere om strategiens fokusområder og initiativer.

Frem mod 2020 samles løbende op på de foregående års erfaringer. Baseret på den nye viden kan der blive sat nye mål og igangsat nye initiativer, fx afprøvning af nye digitale velfærdsløsninger i enten pilotafprøvning eller i stor skala. Og vi kan lægge en ny kurs, hvis udviklingen flytter udfordringer og muligheder.

Potentiale for erhvervslivet

Udvikling af fremtidens digitale velfærdsservices rummer et betydeligt potentiale for innovation, vækst og jobskabelse i det private erhvervsliv. Strategiens fælles mål og konkrete initiativer vil bidrage til at give dansk erhvervsliv og forskning pejlemærker for de produkter og services, der efterspørges af den offentlige sektor i de kommende år.