Leveranceplan

Digitaliseringsstyrelsen publicerer fremover en samlet tidsplan over leverancer, som er relevante i forbindelse med overgangen til digital kommunikation.

Tidsplanen for leverancerne har til formål at give myndigheder, leverandører mv. et overblik over væsentlige milepæle i forbindelse med overgangen til digital kommunikation, så den lokale implementering bedre kan planlægges.

Overgangen til digital kommunikation indebærer en række juridiske, infrastruktur- og kommunikationsmæssige tiltag. Med tidsplanen kan interesserede enklere følge med eksempelvis datoer for, hvornår løsninger opdateres, sættes i drift eller hvornår centrale kampagneaktiviteter sættes i gang.

Listen indeholder følgende emner:

  • Bølgeplaner for overgang til digital selvbetjening, herunder information om kommunikationskampagner
  • NemLog-in
  • Digital Fuldmagt
  • Borger.dk, herunder integration af tjenester på portalen
  • Digital Post til borgere og virksomheder
  • Mobil NemID (kommende)
  • Fjernprint (Strålfors Connect)

Tidspunkter i leveranceplanen er foreløbige og omtrentlige bud. Der kan derfor ske ændringer.
Planen er senest opdateret den 26. marts 2014 og vil blive opdateret hvert kvartal.

2014

Måned Produkt Information
April NemLog-in Idriftsættelse af STS-komponenten fra NemLog-in. Komponenten understøtter billetveksling fra decentrale til centralt samt til system-til-system. Myndigheder kan fra det tidspunkt tage billetveksleren i anvendelse.
Borger.dk Borger.dk i mobiloptimeret udgave. Borger.dk’s brugergrænseflade bliver ”responsiv” – dvs. den tilpasser sig den skærm, som tilgår netstedet.
Selvbetjening Selvbetjeningsløsninger bør være tilpasset med HTML-guiden (resterende løsninger forsynes med besked om løsningens egnethed på mobile enheder)
NemID/NemLog-in NemLog-in har implementeret den nye tjenesteudbyderpakke fra NemID, hvilket muliggør at borgere kan logge på offentlige løsninger fra mobile enheder. Nets DanID åbner for adgang til NemID mobil testsystemer for alle øvrige tjenesteudbydere
Digital Post: Borgere Der vil i april/maj gennemføres en annoncekampagne, der informerer danskerne om, at man skal huske at tjekke sin digitale post, sådan at vigtige breve fra det offentlige ikke overses.
Juni 

Selvbetjeningsløsninger

1. statusrapportering af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger i bølge 3.

De statslige myndigheder og leverandørerne til de kommunale myndigheder rapporterer via Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og KL om status og fremdrift på udviklingen af løsninger.

Se mere om klarmelding bølge 3

Juli NemID Nets DanID åbner for adgang til NemID mobil i produktion for alle øvrige tjenesteudbydere.
August Digital Post: Borgere

Igangsættelse af borgerrettet kampagne om Digital Post. Ved hjælp af annoncering, presse og netværkskommunikation skal borgerne gøres opmærksomme på, at de får sig tilmeldt Digital Post fra det offentlige før 1. november 2014, og at der er hjælp at hente og evt. mulighed for fritagelse.

Borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post modtager et fysisk brev med orientering om obligatorisk Digital Post, mulighederne for hjælp og fritagelse.

September Digital Post: Borgere Borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, modtager et fysisk brev med orientering om obligatorisk Digital Post, mulighederne for hjælp og fritagelse.
Oktober Selvbetjeningsløsninger

2. statusrapportering, hvor løsningsejerne eller leverandører selv evaluerer de enkelte løsninger på baggrund af klarmeldingskriterierne samt redegør for deres forventning til at blive klar til den 1. november 2014.

Se klarmeldingskriterierne her

November Digital Post: Borgere

Borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, fra 1. november 2014 begynde at modtage Digital Post. Igangsættelse af borgerrettet kampagne om digital selvbetjening og Digital Post. Ved hjælp af annoncering, presse og netværkskommunikation skal borgerne gøres opmærksomme på det stigende krav til digital kommunikation med det offentlige, og at borgerne skal huske at tjekke deres digitale post.

Borgere modtager et adviseringsbrev om modtaget Digital Post, hvis de ikke har åbnet deres digitale postkasse (vil ske indtil 2015).

Selvbetjeningsløsninger

Klarmelding, hvor løsningsejere og/eller leverandører evaluerer de enkelte løsninger på baggrund af klarmeldingskriterierne for den endelige status.

Se klarmeldingskriterierne her

December Selvbetjening Selvbetjeningsløsninger i bølge 3 skal være i drift og leve op til kravene i udviklingsvejledningen om bl.a. brugervenlighed, tilgængelighed og anvendelse af tællerscript.