Debat om digital velfærd

Debatoplægget ’Digital velfærd – nye muligheder for velfærdssamfundet’ indkredsede muligheder og udfordringer, som brug af digitale løsninger i kernevelfærden medfører.

Regeringen, KL og Danske Regioner publicerede i marts 2013 et debatoplæg, der skulle sætte gang i debatten om, hvordan de digitale løsninger bedst kan bruges og udbredes på de store velfærdsområder: sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Debatoplægget skulle danne afsæt for den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd og tage fat i nogle af de svære spørgsmål, som opstår med en mere digital offentlig velfærd.