Udbredelse af telemedicin i hele landet

Det danske sundhedsvæsen er under forandring. Færre og mere specialiserede hospitaler skal de kommende år varetage de komplekse behandlingsforløb. Med telemedicinske løsninger er det muligt at levere sundhedsydelser på nye og mere effektive måder. Borgere med fx kroniske sygdomme kan monitoreres på afstand af specialisten og i nogle tilfælde selv klare en del af behandlingen hjemmefra.  Det forventes at medvirke til at forebygge akutte forværringer i patientens tilstand og reducere antallet af indlæggelser og dermed give højere behandlings- og livskvalitet. Udbredelse af telemedicin forudsætter, at vi som samfund i de kommende år tager de næste telemedicinske skridt fra forsøg til hverdag. Fokusområdet ”Udbredelse af telemedicin i hele landet” indeholdt nedenstående initiativer.

 

Sundhed på nye måder 

Der er under initiativ 1.1a blevet tildelt i alt 22 mio. kr. til fem telemedicinske projekter, der blev igangsat i 2015. Målet for initiativ 1.1a er at sikre gennemførelse og evaluering af telemedicinske storskalaprojekter på nye modne områder for at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af telemedicin. De fem telemedicinske projekter slutter senest ved udgangen af 2018.

Læs mere om de fem telemedicinske projekter

Opgaven med at evaluere telemedicinske projekter med henblik på eventuel udbredelse løftes fremover i initiativ 3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger i digitaliseringsstrategien 2016-2020.

Læs mere om initiativ 3.3 Udbredelse af digitale velfærdsløsninger

Initiativ 1.1b har fokuseret på at modne den telemedicinske infrastruktur. Arbejdet med modning af den telemedicinske infrastruktur fortsætter i forbindelse med udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Læs mere om modning af den telemedicinske infrastruktur

I regi af initiativ 1.1c er der blandt andet udarbejdet et beslutningsgrundlag, som har ligget til grund for KL, Danske Regioner og regeringens aftale om at udbrede telemedicin til KOL-patienter i hele landet. Udbredelsen skal være gennemført senest ved udgangen af 2019. En stor del af det nationale arbejde med telemedicin vil de kommende år fokusere på at få udbredelsen godt på vej.

Læs mere om udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

Initiativ 1.1d har fokuseret på at tilvejebringe solide evalueringer af igangsatte projekter fra Den nationale handlingsplan for telemedicin. Den opnåede viden fra evalueringerne er blandt andet blevet anvendt i forbindelse med udbredelse af telemedicin til borgere med KOL.

Du kan læse mere om de enkelte initiativer under fokusområdet ved at klikke på underpunkterne i venstre side.