Strategi for digital velfærd

Regeringen, KL og Danske Regioner stod bag Strategi for digital velfærd, der udkom i 2013. Det er i 2016 besluttet, at digital velfærd skal have en væsentlig plads i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvorfor Strategi for digital velfærd ikke videreføres som selvstændig strategi.

Strategi for digital velfærd løb i perioden 2013 til 2016. Med etableringen af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 blev det besluttet, at Strategi for digital velfærd ikke videreføres som selvstændig strategi. Initiativerne i Strategi for digital velfærd er enten afsluttede, videreført eller videreudviklet i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Hent Strategi for digital velfærd (pdf)

Med digital velfærd skal innovative og effektive digitale løsninger indgå naturligt i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Det vil sige, at velfærden fremover i højere grad skal leveres ved hjælp af digitale og teknologisk løsninger. Det skal skabe en lettere hverdag for borgerne – og mere sammenhængende, effektiv offentlig service.

Mål og initiativer

Strategien bestod af syv fokusområder, hvert med et antal initiativer.

Læs mere om strategiens fokusområder og initiativer