3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

For at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af velfærdsteknologi på socialområdet er der behov for solide evalueringer, så kommuner og regioner er i stand til at dele erfaring og lære af hinanden. Derfor er der i 2014 og 2015 i regi af Strategi for digital velfærd ydet 8,2 mio. kr. i tilskud til gennemførelse og evaluering af seks velfærdteknologiske løsninger.

Velfærdsteknologiske løsninger gør det muligt at levere sociale ydelser til borgerne på nye og mere effektive måder til gavn for både patienter og samfundsøkonomi.

Der er under initiativ 3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger i Strategi for digital velfærd tildelt i alt 8,2 mio. kr. til seks velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2015 og 2016. Målet for initiativ 3.3 er at sikre et solidt og ensartet grundlag for kommunernes beslutning om at investere i velfærdsteknologi.

Frem mod 2020 skal den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd sikre, at innovative og effektive digitale løsninger indgår som en selvfølge i kernevelfærden på sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Læs mere om tilskud til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

Læs mere om Strategi for digital velfærd.

For at modtage tilskud skal projekterne leve op til standardvilkår, evalueringskoncept samt regnskabsinstruks og revisionsinstruks.