Fonden for Velfærdsteknologi

I regi af Strategi for digital velfærd yder Fonden for Velfærdsteknologi tilskud til projekter, der afprøver fremtidens velfærdsteknologiske løsninger.

Fonden yder tilskud til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger i regi af den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd som regeringen, KL og Danske regioner sammen lancerede i september 2013.

Læs mere om Strategi for digital velfærd

For at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi er der behov for solide evalueringer fra afprøvningsprojekter. Disse skal gøre kommuner og regioner i stand til at lære af hinanden og kan udgøre grundlaget for beslutning om eventuel national udbredelse. Derfor yder Fonden for Velfærdsteknologi tilskud til projekter, der har til formål at styrke kommuner og regioners beslutninger om investering i velfærdsteknologi ved at gennemføre evaluering af strategisk udvalgte demonstrations- og storskalaprojekter. Projekterne skal afprøve ny teknologi og tilvejebringe evalueringsbaserede implementeringsanvisninger.

Information om tilskudsvilkår, herunder projektredskaber og lovgrundlag findes i menuen til venstre.