Eksempler på OIOXML elektronisk regning

På denne side finder du eksempler på regninger, som overholder specifikationerne for OIOXML elektronisk regning.

Formålet er at vise, hvordan en eksisterende faktura kan se ud, som en instans i OIOXML elektronisk regning. Der er ikke taget stilling til, hvordan data skal udtrækkes fra den oprindelige faktura.

Alle eksemplerne er fiktive.

Eksempel med kontooverførsel

Nedenstående er et eksempel på en papirudgave af en faktura, samt den konverterede OIOXML elektroniske faktura.

Faktura med betaling via kontooverførsel (pdf)

Invoice med kontooverførsel (xml)
Eksempel med momsfritaget fragt (porto).

Nedenstående eksempel har to mulige løsninger, du kan enten placere fragten på header- eller linjeniveau.

Faktura med momsfritaget fragt (pdf)

Instanseksempel med fragt på headerniveau (xml)

Eksempel med rabat på samlet faktura

Dette eksempel har to mulige løsninger, du kan enten placere rabatten på header- eller linjeniveau.

Faktura med totalrabat (pdf)

Faktura med rabat på linjeniveau (xml) 

Faktura med rabat på headerniveau (xml)

Simpelt eksempel

Eksemplet består både af en almindelig faktura, samt denne konverteret til at overholde OIOXML elektronisk regning.

I eksemplet er alle informationer ikke uddraget af fakturaen, kun nok til at overholde minimumskrav til OIOXML elektronisk regning. Ligeledes bør du være opmærksom på, at der ikke er oplyst nogen DimensionsKontostreng (se punkt 5.3 i Bekendtgørelsen), samt at betaling ikke er inkluderet i eksemplet.

Orginal faktura (eksempel) (pdf)

Simpel OIOXML faktura (xml)

De forskellige kortarter

Nedenstående viser eksempler på de forskellige kortarter for indbetalingskort som findes i Danmark.

Notat om kortarter (pdf)
Nedenstående eksempel er et udbygget eksempel indeholdende betaling med indbetalingskort.

Faktura med indbetalingskort (xml)

Kommentarer vedrørende eksemplerne bedes sendt til support@nemhandel.dk.